רועי פולניצר - תעודת הסמכת אקטואר סיכוני השקעות (IRA).png