נועם בלזברג - תעודת הסמכת אקטואר סיכונים תפעוליים (ORA).png